Formulario para enviar la adhesión a la Declaración

Abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoa betez, zure datuak fitxategi batean erantsiak izango direla jakinarazten dizugu helburua ondoko hau delarik: Erabakitzeko Eskubidearen aldeko Deklarazio honen kudeaketa eta zabalpena, atxekitutako sinadurak edozein erakunde publiko edo pribatua aurkeztu ahal izateko, eta, era berean, dokumentu honetara bildu diren sinatzaileei Erabakitzeko Eskubideaz informazio juridikoa igortzea, gai honetan jantzi eta informazio hori zabaldu ahal izateko.
Sinatzaile orok, fitxategi honetan bilduta dauden bere datuen aurrean atzitu, zuzendu, ezeztatu eta oposatzeko eskubideak erabiltzeko aukera izango du, hori eskatuz, erabakizaleak@gmail.com posta elektronikora mezu bat igorrita.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos aquí obrantes van a ser incluidos en un fichero con las siguientes finalidades: la gestión y difusión de la Declaración a favor del Derecho a Decidir junto con las adhesiones recibidas, autorizando su presentación ante cualquier organismo público o privado. Asimismo, las personas firmantes autorizan la recepción de información jurídica sobre el Derecho a Decidir, para su ilustración y su posible difusión.
También se informa de que, se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo electrónica erabakizaleak@gmail.com

 

 

Declaración por el Derecho a Decidir (documento para descargar, firmar y enviar)

Estimado compañero / Estimada compañera:
Fruto de unas jornadas celebradas en el Colegio de Abogados de Bizkaia sobre el Derecho a Decidir, un grupo de juristas formamos un grupo informal de debate con intención de reflexionar sobre este tema. El grupo se caracteriza por su pluralidad y su pluralismo y tiene intención de continuar organizando seminarios y conferencias tanto en el Colegio, como en otros foros. Entre otras actividades impulsadas, se ha ensayado una metodología participativa con el objetivo de crear una declaración entorno al Derecho a Decidir, que encontrarás adjunta (en sus versiones en euskara y en castellano; la versión en francés está en elaboración).
El objetivo que busca el documento es socializar el Derecho a Decidir entre nuestros compañeros y compañeras juristas (en sentido amplio) así como enriquecer el debate con otras aportaciones desde perspectivas plurales. Si deseas adherirte al documento puedes completar las casillas inferiores con tu nombre, profesión (abogado/abogada, profesor/profesora, secretario de Juzgado o de Ayuntamiento, Técnico de Administración, Doctor…) correo electrónico y lugar, y remitirlo a la dirección erabakizaleak@gmail.com .
Te agradeceríamos, asimismo, que nos ayudaras a difundir el documento.
Un abrazo

 

PINCHA AQUÍ PARA DESCARGAR EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN

 

 

Erabakitzeko Eskubidearen aldeko Deklarazioa (deskargatu, sinatu eta bidaltzeko dokumentua)

Lagun estimatua:

Bilboko Abokatuen Bazkunean egindako Erabakitzeko Eskubideari buruzko jardunaldi baten ondorioz legelari batzuk eztabaidarako talde informala osatu genuen. Talde horren ezaugarri nagusia bere aniztasuna da, eta mintegi eta hitzaldiak antolatzen jarraitzeko intentzioa dago Bazkunean, zein Bazkunetik kanpo. Taldeak bultzatu duen ekimenetatik bat, metodologia partehartzaile batetik abiaturik Erabakitzeko Eskubideari buruzko adierazpen bat erdiestea izan da, erantsita aurkituko duzuna hain zuzen ere (gaztelerazko eta euskarazko bertsioak igortzen dizkizut, frantsesezko bertsioa lantzen ari gara).

Dokumentuarekin bilatzen den helburua Erabakitzeko Eskubidea legelarion artean gizarteratu eta zabaltzea da, baita eztabaida honetara legelarion ekarpenak eta ikuspegi anitzak biltzea ere. Erantsitako dokumentuari zure atxikimendua adierazi nahi badiozu testuaren behealdean izena, lanbidea (abokatua, irakaslea, udal- epaitegi-idazkaria, teknikaria, doktorea…) helbide elektronikoa eta tokia jartzeko laukiak bete, eta ondorengo helbide honetara bidal dezakezu: erabakizaleak@gmail.com .

Legelarien artean dokumentua zabaltzen lagunduko bazenigu ere, eskertuko genizuke.

Ondo izan

 

SAKATU HEMEN DEKLARAZIOAREN FORMULARIOA DESKARGATZEKO